Výsledky prieskumu prenajímania a bývania - časť 1.

Pilotný ročník prieskumu prenajímania a bývania realizoval portalprenajmu.sk v roku 2023 a uskutočnil sa na vzorke 186 respondentov. Prinášame vám prvú čast výsledkov prieskumu o bývaní na Slovensku. V tejto časti sa pozrieme na prenajímateľov. Akí sú, čo ich spája a ako sa dostali k prenajímaniu. Bude im prekážať Váš domáci miláčik alebo to že ste žena? Čítajte ďalej!

Ak sa chcete zapojiť do druhého ročníka, stačí vyplniť Prieskum prenajímania a bývania 2024. Zaberie to cca. 10 min.

Red flag for landlords

Štruktúra nájomníkov a ich hľadanie

Nie je prekvapujúce, že väčšinu nájomníkov tvoria single osoby, ktoré často volia ako typ prenájmu spolubývanie na byte s ďalšími osobami. Rodiny s deťmi, či jednotlivec s dieťaťom zastupovali vo výsledkoch menšinu.

V drvivej väčšine prípadov sa prenajímatelia tešia pomerne stabilným nájomníkom, ktorí u nich ostávajú viac ako 2 roky. Z výsledkov nevyplýva žiadny vzťah medzi typom nájomníka (jednotlivec, rodina, pár...) a dĺžkou prenájmu.

Pozitívny je tiež výhľad prenajímateľov z pohľadu rýchlosti obsadenia nehnuteľnosti. Vyše 80 prenajímateľov obsadí nehnuteľnosť do mesiaca od odchodu nájomníka.

Preferencie prenajímateľov

Prenajímateľ púšťa do svojho bytu, či domu, cudziu osobu. Najlepší nájomník je samozrejme taký, ktorý sa o nehnuteľnosť stará ako o vlastnú. Pri obhliadke je však ťažké takéhoto záujemcu identifikovať a prenajímateľ sa často rozhoduje na základe svojho pocitu. Pýtali sme sa teda, čo všetko by mohlo prenajímateľa odradiť od prenajatia nehnuteľnosti. Potešujúce je, že na základe pohlavia prenajímatelia veľmi nediskriminujú... ale sú trošku rasisti. Rovnako vás však vie znevýhodniť ak máte zvieratko, ste dôchodca, či nezamestnaný. Najväčšiu váhu vo váš neprospech môže zohrať negatívna recenzia, napríklad v black / white liste. (graf scrollovateľný doprava)

Charakteristika Landlordov

Ako sa len dostali všetci títo majitelia k nehnuteľnostiam? Sú to štastlivci z dobrých pomerov, ktorí ich zdedili? Veru nie, polovica respondentov kupovala nehnuteľnosť ako investíciu a ďalšia veľká časť ju kupovala pôvodne pre seba a až časom sa im situácia vyvinula tak, že ju prenajímajú (napr. žijú s partnerom).

Viacerí prenajímtelia sú však pozitívne nastavení k vlastneniu nehnuteľnosti a radi by v budúcnosti pridali ďalšiu nehnuteľnosť do svojho portfólia. Nečudo, keď väčšina z nich nevníma prenajímanie ako niečo vyčerpavajúce. Väčšinu z nich neznepokojuje v kontexte prenajímania nehnuteľnosti vojna na Ukrajine, väčšie vrásky na čele im robia úvahy vlády o zvýšení dane z nehnuteľnosti. (graf scrollovateľný doprava)

Väčšinu prenajímateľov spája jedna spoločná vlastnosť, konkrétne - majú hypotekárny úver. Rovnako má väčšina prenajímateľov poistenú prenajímanú nehnuteľnosť, ale nie všetci vedia, či ich poistenie kryje škody, ktoré spôsobí nájomník susedom (napríklad ak ich vytopí). Spoločnou črtou je pre väčšinu prenajímateľov tiež vyžadovanie depozitu, ktorý však nie je vždy v plnej výške vrátený pri ukončení prenájmu. Aj s ohľadom na túto skutočnosť je až neuveriteľné, že sa aj dnes dá nájsť ubytovanie bez depozitu.

V ďalšej časti výsledkov sa pozrieme detailnejšie na samotných nájomníkov, ich očakávania od prenajímanej nehnuteľnosti, či dôvody života v podnájme.